David Codina

David Codina Castaño

 • Col·legiat Nº 5.510
 • Diplomat en Fisioteràpia (Universitat de Vic)
 • Osteòpata DO, Màster en Osteopatia Clínica (Universitat Ramon Llull)
 • Format en SAT (Specific Adjustment Technique)
 • Format en Punció Seca
 • Format en Estudi i tractament de l’ATM i les disfuncions craniomandibulars, craniocervicals i dolor facial
 • Format en Complex articular de l’espatlla
 • Format en Embenats Neuromusculars
 • Format en Mobilització del Sistema Nerviós (Neurodinàmica)
 • Format en massatge terapèutic
 • Format en Ventoses, martell de set puntes i moxibustió
 • Format en TRAL
 • Format en Electroteràpia