Ens pots trobar a:

C/ Bisbe Morgades, 28 baixos de Vic.
Telèfon: 93 742 06 78
WhatsApp: 655 31 26 26
Email: info@mansvic.com

Tens un dubte? Escriu-nos

*(camp obligatori)


POLÍTICA DE PRIVACITAT.
MANSVIC S.C.P garantitza la privacitat de les dades de caràcter personal aportades, segons la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel què s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD, així com les seves actualitzacions segons el previst en Reglament General de Protecció de Dades RGPD (UE) 2016/679.
La visita d’aquest Website no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre ell mateix, tot i això durant la visita se podrien sol·licitar dades de caràcter personal a través de formularis, aquests serien a conseqüència de la seva voluntat en contactar per rebre informació sobre els serveis prestats per MANSVIC S.C.P, ja sigui a través dels formularis disponibles, o bé a través d’un missatge de correu electrònic.
En el supòsit de què aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part del mateix tractament i la seva finalitat serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, sent aplicables al resta d’extrems indicats en aquesta Política de Privacitat.
L’usuari que envia la informació a MANSVIC S.C.P és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, eximint-se MANSVIC S.C.P de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garantitzen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació complerta i correcta en tots els nostres formularis.