Sòl Pelvià


“Tot esforç té la seva recompensa”

SÒL PELVIÀ

El sòl pelvic és el conjunt de músculs i lligaments que tanquen la cavitat abdominal
inferiorment. La seva funció principal és sostenir els òrgans pelvics (bufeta, uretra, matriu,
vagina i recte) en la seva posició correcta per tal de poder tenir un bon funcionament.

El sòl pelvic no és una estructura rígida, sinó que és dinàmic i s’adapta al nostre moviment,
als canvis posturals, a l’embaràs… i ho fa sempre mantenint una adeqüada tensió que
subjecta la bufeta, matriu i recte dins de la pelvis.

El tipus de tractament que realitzem és sempre personalitzat, convinant tractament
osteopàtic, electroestimulació (Biofeedback), exercicis actius, hipopressius…

Indicacions

  • Incontinència urinària
  • Dolor pelvic o perineal
  • Prolapses
  • Restrenyiment
  • Dificultat per orinar
  • Disfunció sexual
  • Disparèunia (dolor en les relacions sexuals)
  • Postpart